NAIS foon DILING Podcast Artwork Image

NAIS foon DILING

Gary

Weegen krunkhäid fålt e siinjing diling üt!Warkeldäis nais for Frasche än Fraschlönj!Moundi bit fraidi ouf 10.00 d.m. heer unti diräkt aw www.friiske.de.NAIS foon DILING - en tiinjst foon e Friisk Foriining!
Episodes